درخواست سفارش توزیع

سلام
شما می توانید به منظور توزیع انواع اوراق تبلیغاتی خود در شهرهای رامسر و تنکابن و یا در سایر شهرهای مدنظر خود اطلاعات مورد نیاز را در فرم زیر وارد نموده و سپس به منظور راهنمایی بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.
کلیه درخواست ها به صورت روزانه بررسی و در نوبت پخش قرار خواهند گرفت.

لطفاًاطلاعات کامل پخش را برای ما ارائه کنید.
با تجدید احترام، مدیریت پخش قاصدک رامسر

لطفاًنام فروشگاه و یاکسب و کار خود را به طور کامل وارد کنید.

__________________________ اطلاعات تماس __________________________
نام و نام خانوادگی:
تلفـن:
همراه:
آدرس ایمیل شما: ثبت ایمیل برای دریافت پشتیبانی الزامی است.
وب سایت: در صورت داشتن وب سایت آدرس سایت خود راوارد کنید.

__________________________ اطلاعات پخش __________________________
نوع اوراق تبلیغاتی:
تیراژ / تعداد:
محدوده مورد نظر پخش: لطفا شهر و منطقه مورد نظر برای توزیع اوراق خود را قید فرمائید.
توضیح بیشتر در مورد منطقه پخش:
تاریخ پخش:

فوریت پخش:

ما برای چند دوره در خدمت شما هستیم؟: یکبارمتوالی - ماهیانهمتوالی - سالیانه

اگر تصویر خاصی از سفارش خود دارید برای ما ارسال کنید.:

در صورت نیاز به سایر خدمات گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. نصبپخشطراحیچاپ

__________________________ تأیید ارسال __________________________
به منظور سفارش خدمات توزیع اوراق اداری، اطلاعات فوق را برای سامانه مشتریان پخش قاصدک رامسر ارسال میکنم.